Zateplení podlahy půdy

Popis úsporného opatření

Zateplení podlahy půdy

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Zateplení podlahy půdy je velice efektivní a lze je provést tam, kde je půdní prostor. Jsou 2 možnosti, a sice pokud jsou v domě dřevěné trámové stropy, tak lze mezi ně nafoukat tepelnou izolaci. Té se tam sice nevejde příliš, ale náklady jsou minimální. Dále lze položit na půdu dodatečnou tepelnou izolaci. Zde je vhodné nejprve na stávající podlahu položit parotěsnou izolaci, na ní tepelnou izolaci ve formě desek pěnového polystyrénu či minerální vlna a na ně podlahu, případně vytvořit rošt, do něj dát tepelnou izolaci (ať již foukanou či v rolích) a přes to opět podlahu či lávky pro pohyb na půdě. Zateplení lze provést i některým druhem lehčeného betonu, i když toto řešení se příliš nepoužívá, neboť je pracné.

Dle ČSN 73 0540-2 by měl být součinitel prostupu tepla minimálně U ≤ 0,30 W/(m2.K), doporučuje se však až 0,10 W/(m2.K).

Obrázek - Zateplení podlahy půdy minerální vatou

Zateplení podlahy půdy minerální vatou

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady na zafoukání tepelné izolace do dřevěného trámového stropu 300 –500 Kč/m2
Orientační měrné náklady na volně položenou tepelnou izolaci 300 – 850 Kč/m2

Např.: Volně ložená izolace v ploše podkroví, bez kotvení či lepení, pochozích lávek a ostatních doplňků 

Měkká vata (např. Isover UNI) 300mm: 850 Kč/m2

Orientační měrné náklady na volně položenou tepelnou izolaci a vytvoření pochozí podlahy 1000 – 1500 Kč/m2
Úspora komodity lokální teplo
Úspora komodity globální dle konkrétního paliva
běžná návratnost instalace 2 – 10 let
Na čem závisí návratnost Na ceně tepla, množství a druhu souvisejících prací, na stávající tepelné izolaci.
Provozní náklady ostatní
Dotace Lze získat dotace, výše i podmínky se liší dle typu budovy.
orientační roční úspora na 1 m2 20 – 180 kWh/m2

Spočtěte si sami

http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam

Pro ověření, zda navržené zateplení vyhoví podmínkám dotace Nová zelená úsporám můžete využít oficiální kalkulačky 

http://kalkulacka.novazelenausporam.cz/

Pro výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci

lze využít tuto kalkulačku na tzbinfo

https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Ušetříte na teple na vytápění za příznivou cenu
  • Sníží se riziko plísní
  • Výrazně se sníží teplota v letních horkách v podstřešních místnostech
  • Nafoukáním buničité vlny mezi stropní trámy ochráníte tyto trámy před dřevokazným hmyzem, neboť buničina je napuštěná boraxem
+

Příležitosti

  • Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)
-

Slabé stránky

  • Nutno kvalitně provést parozábranu tak, aby nemohl pronikat vlhký vzduch do konstrukce střechy
-

Mýty

  • Mýtem je, že aplikací izolace dům přeste "dýchat". Objekt "dýchá" především okenními konstrukcemi (infiltrací a větráním) a problém případných plísní a horšího vzduchu je nekvalitní větrání objektu. 
  • Více mýtů o zateplení najdete zde

Související úsporné opatření

Zateplení paty obvodového pláště - soklů
Zateplení stěn a stropu k nevytápěným prostorům
Zateplení podlahy na zemině

Zateplování šikmých střech

Zateplování obvodového pláště

Zateplení ploché střechy

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další